VELKOMMEN

Norsk reiselivsnæring er sterkt prega av situasjonen i landet vårt. Me er ein sårbar bransje, men jammen er me også ein kreativ og raus bransje. Reiselivet er jo sjølve livet! Me er heldige som får lov til å leve av å glede folk som er på ferie. Og den tida kjem tilbake. Så la oss nå derfor benytte tida godt. La oss være rause og framovertenkende. La oss rigge oss til å møta framtida og på ein god måte.

Reiselivsnæringa består av, og er bygd opp rundt, svært mange små og mellomstore bedrifter. Det handler om familier, naboer, heile bygder og bysamfunn som no må tenke nytt og gjere nokre grep. Denne Luftekanalen er meint som eit rom for å lufte dei offensive tankene. Kva kan me få til i lag? 

Velkommen til Luftekanalen  – gode idéer, kunnskap og nyttige samtaler

Bli med på gratis webinar

I desse karantenetider treng vi lufta oss litt, og vi treng påfyll og inspirasjon til å kunna tenkja nytt. Vi kan ikkje gå ut, men vi kan kobla oss på Luftekanalen. Heilt gratis, i god dugnadsånd.

Bli med på webinar så skal vi gjera det vi kan for å gje deg inspirasjon, pågangsmot og ny kunnskap:

Meld deg på webinar fredag 29. mai kl. 12-13:

Bente Bratland Holm, Reiselivsdirektør, Innovasjon Norge

Bente Bratland Holm har som mange andre jobba døgnet rundt den siste tida, og har blikket både på nåsituasjonen og på kva som skjer der framme. Reiselivet i Norge er Bente sitt ansvar på sett og vis. Kva tenkjer ho om dei neste månadane?

Helge Otto Mathisen, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt, Color Line

Color Line vil kunne redde tusenvis av norske arbeidsplasser i reiselivet. En ny analyse fra Menon Economics og Universitetet i Sørøst-Norge viser at inntil 30 000 arbeidsplasser kan gå tapt i reiselivet dersom Norge ikke får på plass nødvendige tiltak for næringen. Ved å åpne grensene til Norden og Tyskland i sommer vil ca. 14 milliarder kroner av omsetningen fra utenlandske turister som kommer sjøveien til Norge sommeren 2020 kunne bli reddet. Analysen konkluderer med at en åpning av grensene til disse landene vil være det mest kraftfulle enkelttiltaket for å gjenreise reiselivsnæringen i sommer. 

Pål Rørby, ordfører i Hemsedal

Ordfører i Hemsedal og medlem i KorKom Pål Rørby deler sine erfaringer og tanker. Hands on i en unntakstilstand vi ikke har sett maken til siden WW2.

Linda Løvfall, digitalrådgjevar

Vi rundar av for sommaren med tips og triks på Instagram med gratis utkast til ein hashtagstrategi for reiselivsbedrifter.

Sjå gamle webinar og last ned materiell