VELKOMMEN

Norsk reiselivsnæring er sterkt prega av situasjonen i landet vårt. Me er ein sårbar bransje, men jammen er me også ein kreativ og raus bransje. Reiselivet er jo sjølve livet! Me er heldige som får lov til å leve av å glede folk som er på ferie. Og den tida kjem tilbake. Så la oss nå derfor benytte tida godt. La oss være rause og framovertenkende. La oss rigge oss til å møta framtida og på ein god måte.

Reiselivsnæringa består av, og er bygd opp rundt, svært mange små og mellomstore bedrifter. Det handler om familier, naboer, heile bygder og bysamfunn som no må tenke nytt og gjere nokre grep. Denne Luftekanalen er meint som eit rom for å lufte dei offensive tankene. Kva kan me få til i lag? 

Velkommen til Luftekanalen  – gode idéer, kunnskap og nyttige samtaler

Bli med på gratis webinar

I desse karantenetider treng vi lufta oss litt, og vi treng påfyll og inspirasjon til å kunna tenkja nytt. Vi kan ikkje gå ut, men vi kan kobla oss på Luftekanalen. Heilt gratis, i god dugnadsånd.

Bli med på webinar så skal vi gjera det vi kan for å gje deg inspirasjon, pågangsmot og ny kunnskap.

Sjå webinararkivet vårt